O mnie

Próbuję zrozumieć rzeczywistość i odnaleźć w niej swoje miejsce.

artystka wizualna

Ur. w 1971 r. Toruniu, mieszkam i pracuję w Krakowie. Dyplom z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego w 1996 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2010 jestem zatrudniona jako wykładowczyni na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W 2008 roku otrzymałam stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2013 roku nagrodę specjalną galerii „Amy-d Arte Spazio” na wystawie 7th International Arte Laguna Prize w Wenecji. Artist in Aso – rezydencja artystyczna, Japonia – 2018.

Głównie zajmuję się instalacją, realizacjami site specific i enviroment, tworzę obiekty przestrzenne, wideo. W pracach często wykorzystuję dźwięk.

W sztuce interesują mnie możliwości poznania, odczuwania i nazywania rzeczywistości.

Ukończyłam rzeźbę i doświadczenie przestrzeni w poszukiwaniu konkretu jest dla mnie bardzo ważne. Poprzez sztukę próbuję zrozumieć i poznać naturę oraz siebie, jako immanentny element tej natury. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że to poznanie nigdy nie będzie ostateczne. W budowanych przez siebie przestrzeniach staram się odnaleźć jakieś stałe punkty zaczepienia/odniesienia, jakąś zasadę i zastosować ją.

Rzeczywistość jest dla mnie nieustannym źródłem inspiracji. Odbieram ją intuicyjnie i zmysłowo. Budując swoje modele przestrzeni próbuję stworzyć spójną fizycznie i mentalnie całość, która może zawierać jakąś cząstkę informacji o świecie. Swoje przeczucia odnajduję w nauce; głównie fizyce i matematyce, ostatnio w psychologii i socjologii.  Działanie i poznanie w przestrzeni jest dla mnie najistotniejszym elementem twórczości. Dążę do skonstruowania pewnego modelu rzeczywistości równoległej, opartej na uniwersalnych zasadach, możliwie czytelnych dla odbiorcy. Próbuję znaleźć najwłaściwsze środki do wyrażenia idei oraz stworzenia „miejsca” o silniejszym emocjonalnym, sensualnym i semantycznym zabarwieniu.

W trakcie pracy eliminuje wszystko to, co mogłoby zakłócić uczestnictwo i właściwy odbiór. Chcę pozostawiać tylko konieczne dla mnie punkty dające możliwość rozpoznania czegokolwiek, ale nie dające jednoznacznie prostych odpowiedzi.

Nad swoimi realizacjami pracuję zazwyczaj dwutorowo: buduję nowe przestrzenie (enviroment) lub dopasowuję się do konkretnych przestrzeni zastanych (site specific). Często oba podejścia łączę w jedną realizację. Istotnym elementem moich prac, niezbędnym do prawidłowego odbioru jest czas, nierozerwalnie związany z przestrzenią. Bardzo często korzystam również z takich komponentów jak: światło i dźwięk, fizyczne fale rozchodzące się w przestrzeni.  Usiłuję w ten sposób ułożyć pewną logiczną całość.