c(…)3

2003, wystawa indywidualna, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku