to nie jest to#2

2017, wystawa zbiorowa - Nie no to nie. Dźwiękowe działania obrazoburcze, Galeria XXI, Warszawa

Rzeczywistość niemożliwa do oswojenia ciągle umyka niczym różnia ( differance) Derridy. Oswajanie, porządkowanie i definiowanie tej rzeczywistości okazuje się niewystarczające i nie w pełni satysfakcjonujące.
W mojej instalacji pojawiająca się niezborność słowa, dźwięku I obrazu ma wprowadzić u widza poczucie niepewności co do znaczenia słowa i jego desygnatu.
Opóźnienie i nieprzystawalność może być uosobieniem naszej niemożności i bezradności wobec poznania otaczającego nas świata