23 godziny do przesilenia

galeria Skład Solny, Krakow, 2021, wystawa indywidualna, zrealizowana ze środków pochodzących ze "Stypendium Miasta Krakowa"