zaśniedzenie

2005, objekt, Mini Galeria, Dom Muz, Toruń